INFORMACJE DLA PACJENTA

W zróżnicowanym środowisku medycznym coraz większym zainteresowaniem cieszy się dziedzina medycyny regeneracyjnej i spersonalizowanej.

Celem strony internetowej GOLDIC® jest wymiana informacji i podkreślenie znaczenia biologii komórkowej dla regeneracji we współczesnej medycynie.

Zastosowanie i wymiana wiedzy mają dla nas ogromne znaczenie. Dzielenie się tymi informacjami z pacjentami, klientami i partnerami oznacza dla nas realizowanie pomysłów, poszerzanie wiedzy i dalszy rozwój naszych koncepcji w porozumieniu z innymi. Wyczucie trendów, różnorodność pomysłów i wymiana wiedzy pozwalają na ciągłe doskonalenie i poszerzanie naszych kompetencji w branży medycznej.

Specjalistyczne informacje medyczne są redagowane na naszym portalu w ogólnie zrozumiały sposób. Wiarygodne informacje dla pacjenta na temat różnych stanów chorobowych i kwestii zdrowotnych są oparte na najlepszej dostępnej obecnie wiedzy.

Arthrogen, jako producent oraz dystrybutor tych wyrobów medycznych, nie praktykuje medycyny, nie jest konsultantem medycznym i nie zaleca stosowania tej lub jakiejkolwiek innej metody leczenia u niektórych pacjentów.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mają na celu zastąpienia porad udzielonych przez lekarza lub inną wykwalifikowaną osobę na temat stosowania tych wyrobów. O swoim stanie zdrowia i przydatności dla Ciebie wyrobów medycznych GOLDIC® należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia. Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą zastępować indywidualnych porad specjalistów.