MEDYCYNA WETERYNARYJNA – KONIE

Nowoczesne procesy biotechnologiczne mają coraz większe znaczenie w różnych dziedzinach medycyny weterynaryjnej.

Pozytywne działanie złota jest dobrze znane w medycynie i zostało wystarczająco udokumentowane. Dlatego też celem opracowania technologii GOLDIC® było umożliwienie kontaktu krwinek endogennych i specjalnie zaprojektowanych cząstek złota poza organizmem konia.

Pozytywne działanie złota można wykorzystać poprzez stymulację substancji czynnych, cytokin i czynników wzrostu podawanych ponownie pacjentowi.

GOLDIC® to nasza technologia platformowa, zaprojektowana, aby pomóc lekarzom weterynarii w leczeniu różnych zespołów chorobowych.

GOLDIC® jest wyrobem przeciwzapalnym, zmniejsza ból i pomaga przywrócić mobilność. Istniejące lokalne komórki macierzyste są aktywowane, a ich różnicowanie jest wspierane.

Koń musi mieć możliwość swobodnego poruszania się – to podstawa jego zdrowia i witalności. Właściwe wskazanie do leczenia produktami GOLDIC® powinno odbywać się w ścisłej konsultacji z lekarzem weterynarii.

Czym jest zapalenie?

Wiele chorób jest wywoływanych przez zapalenia i/lub towarzyszą im procesy zapalne. Zapalenie to złożony proces ochrony organizmu przed urazami i infekcjami. Jest to reakcja na zewnętrzne lub wewnętrzne podrażnienie, której celem jest jego usunięcie lub zablokowanie.

Przyczynami reakcji zapalnych mogą być podrażnienia biologiczne, takie jak patogeny, wirusy, bakterie, robaki, ektopasożyty i toksyny bakteryjne, a także fizyczne i chemiczne, takie jak ciśnienie, urazy, promienie, promieniowanie UV, ciepło, zimno, ługi, kwasy i wiele innych.

Nie ma organu lub części ciała, które nie mogłyby być dotknięte stanem zapalnym, przy czym występują naturalne różnice w ich częstotliwości. Chociaż ostre reakcje zapalne stanowią zazwyczaj mechanizm ochronny organizmu, nadmierne procesy zapalne i procesy przewlekłe wymagają interwencji terapeutycznych w celu skrócenia procesu chorobowego lub uniknięcia ewentualnych szkód następczych.

EQUINE GOLDIC®

Diagnoza: KULAWIZNA

W celu zdiagnozowania problemu u koni, konieczne jest przeprowadzenie kilku badań. Po pierwsze, lekarz weterynarii obserwuje konia w różnych chodach i próbuje się dowiedzieć, z którym stawem koń ma najwięcej problemów. Zwraca tym samym szczególną uwagę na to, czy koń się rozrusza, to znaczy, czy kulawizna po jakimś czasie maleje. Weterynarz bada wszystkie stawy i kończyny oraz sprawdza ruchomość stawów. Dotykanie daje informację o zwiększonej objętości, wysokiej temperaturze lub wrażliwości na ból spowodowany uciskiem.

Obszary bolesne i sztywne stawy są szczególnie ważne dla weterynarza. Dzięki tak zwanym „testom zginania” może on wywołać ból i łatwo określić mniejsze zmiany. W tym celu przez pewien czas ugina jedną kończynę konia i pozwala mu znowu biegać.

Weterynarz może określić szczegółowe zmiany w stawie konia poprzez badania rentgenowskie, natomiast badanie ultradźwiękowe uwidacznia mniejsze uszkodzenia tkanki.

W razie potrzeby dostępne są dodatkowe opcje diagnostyczne: Próbka mazi stawowej (Synovia) w laboratorium; endoskopia stawów (artroskopia); tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI) oraz scyntygrafia.

Zaburzenia ścięgien są szczególnie częstą przyczyną kulawizny u koni sportowych.

Diagnoza: ZABURZENIA ŚCIĘGIEN

Zapalenie ścięgien u koni (tendinitis) ma przeważnie długą historię. Zapalenia ścięgien lub faktyczne uszkodzenie ścięgien występują często u koni, szczególnie u koni sportowych. W zależności od stopnia nasilenia uszkodzenia w ostrym zapaleniu, występuje kulawizna w zakresie od średniej do ekstremalnej. Obszar wokół ścięgien jest opuchnięty i ciepły, przy czym w przypadku uszkodzeń najgłębiej zginającego się ścięgna opuchlizna nie musi być widoczna z zewnątrz.

W przypadku całkowitego zerwania ścięgna zginającego, występuje silnie opadnięta pęcina. Przewlekłe stany zapalne najczęściej objawiają się nieznaczną kulawizną lub jej brakiem. Jednak z powodu tworzenia tkanki łącznej (tkanki bliznowatej), która jest mniej elastyczna niż zdrowa tkanka ścięgna, przewlekłe zapalenie może przerodzić się w ostre zapalenie ścięgien z powodu nowych zerwań włókien.

W celu postawienia diagnozy zalecane jest badanie ultrasonograficzne. W kwestiach terapeutycznych, przebieg leczenia zależy od czasu trwania i zakresu uszkodzenia ścięgna, jak również od przeznaczenia i wieku konia oraz warunków jego utrzymania.

Zapalenie ścięgien może być wyleczone funkcjonalnie w zadowalającym stopniu, jeśli kończyna dotknięta chorobą będzie odpoczywała przez długi czas, aż do momentu zakończenia naprawy zniszczonych włókien ścięgien poprzez tkanki ziarninowe i ich odbudowy w tkance bliznowatej kolagenowej; proces ten trwa kilka miesięcy. Wybór leczenia zależy od stopnia nasilenia i lokalizacji urazu, jak również generalnie od pacjenta.

Diagnoza: CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW (ARTROZA)

Choroba zwyrodnieniowa stawów odnosi się do zużycia chrząstki stawowej. Przyczyny wystąpienia artrozy są bardzo zróżnicowane. Tkanki biologiczne z wiekiem podlegają procesom zwyrodnieniowym, które w późniejszych fazach mogą prowadzić do pogorszenia stanu tkanek oraz do utraty funkcji i mobilności. Na procesy te ma wpływ wiele różnych czynników, dlatego też wiele dostępnych dotychczas metod terapeutycznych ma jedynie działanie czysto objawowe wraz z kilkoma działaniami ubocznymi.

Zapalenia stawów prowadzą do zaburzeń ruchu i bólu u koni, w wyniku czego konie mogą stać się niechętne do ruchu. Chód konia staje się zły, ma efekt tępy i drętwiejący, koń zazwyczaj skręca niechętnie. Wiele koni potrzebuje trochę czasu, aby się rozruszać.

Ogólnie rzecz biorąc, leczenie artrozy jest uzależnione od jej przyczyny i nasilenia choroby. Odpowiednie ćwiczenia, unikanie przetrenowania, regularna pielęgnacja kopyt i konsekwentne karmienie (pokarm zawierający fosfor, np. unikanie kiszonki) mogą pomóc w ograniczeniu dalszego zużywania stawów.

W jaki sposób wyroby medyczne EQUINE GOLDIC® mogą pomóc lekarzowi weterynarii?

Leczenie przy użyciu wyrobów GOLDIC® stymuluje zdolność regeneracyjną organizmu za pomocą cytokin i czynników wzrostu. Odbywa się to poprzez znaczny wzrost poziomu gelsoliny, jak również wzrost czynników specyficznych dla komórek macierzystych w organizmie pacjenta. Dzięki temu „leczeniu” i „powrotowiwłasnej surowicy do organizmu, stan zapalny może być leczony przy minimalnym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych.

Kolejną zaletą leczenia z wykorzystaniem wyrobów GOLDIC® jest to, że można zapobiec powstawaniu zaburzeń w tkance bliznowatej, a co za tym idzie ponownemu uszkodzeniu ścięgna bez uszczerbku dla zdrowia konia.

Celem lekarza weterynarii jest zawsze przywrócenie naturalnych funkcji stawów, usunięcie jak największej ilości objawów i regeneracja uszkodzonych tkanek. Leczenie preparatem GOLDIC® wspiera gojenie i idealnie uzupełnia wszelkie wymagane zabiegi chirurgiczne. Jest to ważna część planu leczenia zapalenia kości i stawów, uwzględniająca zarówno poziom aktywności konia, jak i nasilenie choroby.

Jakie są możliwe wskazania do leczenia preparatem EQUINE GOLDIC® ?

 • Urazy ścięgien i więzadeł (ścięgna zginacze powierzchniowe, ścięgna zginacze, ścięgna zginacze głębokie, więzadła zawieszające itp.).
 • Zaburzenia mięśniowe (miopatia).
 • Zaburzenia stawowe (staw kopytowy, staw skokowy, staw pęcinowy, staw krzyżowo-biodrowy i inne).
 • Zapalenie kaletki.
 • Zapalenie kości i stawów (o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu).
 • Zapalenie trzeszczki.
 • Zaburzenia gojenia ran.
 • Zapalenie więzadła.
 • Zapalenie skóry.
 • RAO (rozedma).

GOLDIC®W SKRÓCIE:

 • Medycyna spersonalizowana.
 • Łagodzenie bólu.
 • Działanie przeciwzapalne.
 • Brak skutków ubocznych związanych z lekarstwami.
 • Pomaga aktywować i różnicować endogenne komórki macierzyste.
 • W spomaga regenerację tkanek.
 • Zrównoważone działanie.
 • Zabieg ambulatoryjny.