STOPKA REDAKCYJNA

Zgodnie z §5 TMG

GOLDIC®

Arthrogen GmbH

Burgstaller Straße 6

83703 Gmund am Tegernsee / Niemcy

Kontakt:

Telefon: +49 8022 / 706 1031

Fax:      +49 8022 / 706 1032

E-mail: info@arthrogen.com.de

Numer podatnika VAT: DE290039224

(numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27 ustawy o podatku VAT)

Rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska prowadzi platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej.

Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed komisją arbitrażową ds. konsumenckich.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7.1 TMG za własne treści zawarte na niniejszych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednakże zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności, które wskazują na działalność nielegalną.

Nasze obowiązki usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od dnia powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Po zgłoszeniu odpowiednich naruszeń, natychmiast usuniemy te treści.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość tej strony internetowej została przygotowana z najwyższą możliwą starannością. Dostawca nie daje żadnej gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności udostępnianych treści. Korzystanie z treści strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Treści oznaczone nazwiskami wyrażają opinię danego autora i nie zawsze odzwierciedlają opinię dostawcy usług. Korzystanie z tej strony internetowej nie ustanawia stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a właścicielem strony. Jako dystrybutor tych produktów, dostawca nie praktykuje medycyny, nie działa w charakterze doradcy medycznego i nie zaleca stosowania tej lub innych metod leczenia u konkretnych pacjentów. Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są przeznaczone ani zalecane jako substytut konsultacji z lekarzem lub innym wykwalifikowanym personelem na temat stosowania tych produktów. Należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym personelem medycznym w sprawie stanu zdrowia i przydatności opisanych wyrobów medycznych względem Państwa. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą zastąpić indywidualnych konsultacji z wykwalifikowanym personelem.

Odpowiedzialność za odnośniki:

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiedzialny jest zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których prowadzą odnośniki zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośników. W momencie umieszczania odnośników nie rozpoznano żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych punktów odniesienia dotyczących naruszenia prawa. W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła zawarte na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treści na niniejszej stronie nie zostały stworzone przez operatora, uwzględnia się prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich są w szczególności oznaczone jako takie. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu praw autorskich, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Po zgłoszeniu naruszenia, natychmiast usuniemy takie treści.

Źródło: https://www.e-recht24.de