WITAMY

W naszych poszukiwaniach nowych technologii i terapii kierujemy się wizją rozumienia ciała jako złożonego i zintegrowanego systemu.Celem jest stymulowanie pozytywnych zmian na poziomie molekularnym komórek, tkanek i narządów w celu osiągnięcia odpowiednich reakcji organizmu. Realizacja tej wizji pozwoli nam na znalezienie nowych możliwości projektowania innowacyjnych terapii i wyrobów medycznych.

Wyroby medyczne GOLDIC® oferują nowatorską technologię, która pozwala na leczenie w systemie autologicznym.

Wyroby medyczne GOLDIC® umożliwiają specjalną formę medycyny zindywidualizowanej. Wspomagają lekarza w leczeniu chorób zapalnych i zwyrodnieniowych oraz wspierają REGENERACJĘ endogenną.

GOLDIC to specjalnie zaprojektowane cytokiny wzbogacone cząstkami złota (białka regulujące wzrost i różnicowanie komórek).

Badania i rozwój produktów koncentrują się przede wszystkim na leczeniu chorób zapalnych i zwyrodnieniowych. Chcemy przyczyniać się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów – to nasz wspólny cel, wraz z lekarzami, naukowcami i dystrybutorami na całym świecie.

Zarówno diagnoza, jak i terapia są ściśle medycznymi działaniami. Informacje medyczne zawarte na tej stronie internetowej w żadnym wypadku nie mogą zastąpić porady lekarza. Wyraźnie podkreślamy, że pacjenci powinni zawsze konsultować się z lekarzem w przypadku pytań medycznych lub problemów zdrowotnych, aby otrzymać poradę i leczenie.