ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA ZE SKUTKIEM OD 1 września 2019 r.

Niniejsza Polityka prywatności online („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób Arthrogen GmbH („Arthrogen”) postępuje z danymi osobowymi przekazanymi nam za pośrednictwem stron internetowych, stron mobilnych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i produktów cyfrowych kontrolowanych przez Arthrogen, które zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności (dalej łącznie jako „Strony Arthrogen”). Arthrogen jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania w odniesieniu do Stron Arthrogen, które nie zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności, ani do stron osób trzecich, do których prowadzą Strony Arthrogen.

Dane gromadzone przez firmę

Arthrogen zbiera za pośrednictwem Stron Arthrogen następujące rodzaje danych:

 • Dane dostarczane przez Państwa. Dane osobowe, które Państwo dostarczają w momencie rejestracji na potrzeby korzystania z naszych produktów lub usług, w odpowiedzi na kwestionariusze lub ankiety bądź w kontaktach z obsługą klienta Arthrogen.
 • Dane gromadzone automatycznie. Państwa adres IP i dane nieumożliwiające identyfikację dotyczące korzystania ze Stron Arthrogen mogą być zbierane automatycznie przy pomocy technologii śledzących, takich jak pliki cookie. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, lecz należy mieć na uwadze, że pliki cookie umożliwiają wykorzystanie niektórych podstawowych funkcji strony, które mogą nie działać, jeśli odrzucą Państwo pliki cookie.
 • Dane gromadzone z innych źródeł. Możemy zestawić dotyczące Państwa dane zgromadzone ze Stron Arthrogen, dane zgromadzone offline lub dane pochodzące od osób trzecich.

Sposób wykorzystania przez nas Państwa danych

Arthrogen wykorzystuje zebrane dane do następujących celów:

 • Dostarczanie produktów i usług Arthrogen, jakich Państwo oczekują.
 • Oferowanie i przekazywanie informacji dotyczących podobnych i/lub powiązanych produktów i usług.
 • Poprawa Państwa doświadczeń związanych ze Stronami Arthrogen oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb.
 • Do ogólnej poprawy produktów i Stron Arthrogen oraz na potrzeby innych wewnętrznych celów biznesowych.
 • Prawne zobowiązania do powiadamiania odpowiednich organów i przekazywania im informacji.

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych Arthrogen musi mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna mająca zastosowanie w danym przypadku jest zależna od tego, w jakich z wyżej wyszczególnionych celów Arthrogen przetwarza Państwa dane osobowe:

 • W określonych przypadkach Arthrogen może zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Osoby, które wyraziły taką zgodę, mogą ją później wycofać – w tym celu muszą skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Państwa decyzje w zakresie prywatności”. Należy mieć świadomość, że wycofanie zgody nie wpłynie na te procesy przetworzenia danych, który już miały miejsce.
 • W innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może być konieczne ze względu na wymóg zachowania zgodności ze stosownymi przepisami lub regulacjami albo ze względu na zapisy umowy, której Państwo są stroną. W takim przypadku wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych może nie być możliwe lub decyzja o wycofaniu zgody może negatywnie wpłynąć na nasze możliwości wywiązania się z z umownych zobowiązań względem Państwa.
 • W pozostałych przypadkach Arthrogen może przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem obejmującym przekazywanie Państwu informacji na temat naszych produktów i usług, a także badań naukowych i możliwości edukacyjnych. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w taki sposób. W tym celu należy skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Państwa decyzje w zakresie prywatności”.

Przetwarzanie może obejmować nagrywanie, katalogowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub modyfikowanie, pobieranie, konsultowanie, użycie, ujawnianie przez przekazanie, dystrybucję lub udostępnienie w jakikolwiek inny sposób, a także dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. Zbierane przez nas Państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez pięć lat od czasu ostatniego kontaktu z Państwem. Po upływie tego okresu będą one przechowywane w archiwum jedynie przez czas uzasadniony ww. celami, zgodnie ze stosownymi przepisami.

Dane udostępniane przez firmę

Arthrogen nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody za wyjątkiem następujących przypadków:

 • Na rzecz podmiotów powiązanych i niezależnych usługodawców w celu świadczenia usług i przekazywania informacji na naszych stronach, w tym świadczenia usług marketingowych i reklamowych online, oraz w celu wspierania naszych operacji biznesowych. Wymagamy, aby powyższe podmioty obchodziły się z danymi osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Na rzecz podmiotów powiązanych, które oferują i przekazują informacje na temat powiązanych produktów i usług. Nie udostępniamy danych osobowych pochodzących z krajów, w których wymagane jest uzyskanie zgody, chyba że zgoda na udostępnianie informacji podmiotom powiązanym została uzyskana wcześniej. Wymagamy, aby powyższe podmioty obchodziły się z danymi osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Na rzecz innych firm w związku ze sprzedażą lub cesją jednej z naszych linii produktów lub jednego z naszych działów, co obejmuje usługi świadczone za pośrednictwem co najmniej jednego z podmiotów powiązanych Arthrogen.
 • Na rzecz organów regulacyjnych, w tym Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (US Food and Drug Administration), lub w innych przypadkach, w których Arthrogen będzie zobowiązana do realizacji obowiązku prawnego lub żądania.

W przypadku podjęcia przez Arthrogen decyzji o reorganizacji lub dyweestycji poprzez sprzedaż, fuzję lub przejęcie, Arthrogen może udostępnić Państwa dane osobowe rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom. Każdy rzeczywisty lub potencjalny nabywca zostanie zobowiązany do przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

Lista wszystkich podmiotów powiązanych jest dostępna tutaj.

Państwa decyzje w zakresie prywatności

Mają Państwo prawo do wglądu do przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także do zwrócenia się do nas z prośbą o korektę Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi. Mogą Państwo również zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zgłosić swoje zastrzeżenia, złożyć skargę, zwrócić się z prośbą o korektę danych lub zrezygnować z udziału w określonym programie, należy skontaktować się z naszym liderem ds. prywatności – w tym celu należy kliknąć łącze „Kontakt” na Stronie Arthrogen, z której Państwo korzystają, skorzystać z danych kontaktowych Arthrogen dostępnych w aplikacji mobilnej Arthrogen, której Państwo używają, lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@arthrogen.com.de. Mogą również Państwo wysłać pismo na następujący adres:

Arthrogen GmbH 
Attn: Privacy
Burgstallerstraße 6 
83703 Gmund am Tegernsee

Niemcy

Za przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności w Polska odpowiada krajowy organ ds. ochrony danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat praw dot. prywatności oraz w przypadku, gdy rozwiązanie problemu bezpośrednio z nami nie jest możliwe i chcą Państwo złożyć skargę, należy skontaktować się z następującym organem: dane kontaktowe organu ds. ochrony danych.

Bezpieczeństwo

Arthrogen utrzymuje środki bezpieczeństwa mające chronić i zabezpieczać dane osobowe, lecz kiedy Państwo udostępniają swoje dane osobowe w internecie, zawsze istnieje ryzyko, że nieuprawniona osoba trzecia uzyska dostęp do Państwa danych.

Dostęp do naszych stron na całym świecie

Korzystając z niniejszej strony, zgadzają się Państwo na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i w jakimkolwiek innym państwie, do którego przekażemy Państwa dane w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Arthrogen może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom powiązanym na całym świecie. Podmioty te mogą z kolei przekazać Państwa dane osobowe innym podmiotom powiązanym. Niektóre z podmiotów powiązanych mogą być zlokalizowane w krajach, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Niemniej każdy z podmiotów powiązanych jest zobowiązany do przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zgodny z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez nas podczas przekazywania danych osobowych do różnych krajów należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w części „Państwa decyzje w zakresie prywatności”.

Zmiany do naszej Polityki prywatności

Należy regularnie sprawdzać niniejszą Politykę prywatności, jako że możemy okresowo zmieniać lub aktualizować dowolną część niniejszej Polityki Prywatności, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów dotyczących wyrażania zgody. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na niniejszej stronie, wraz z nową datą wejścia w życie, która widoczna będzie na górze niniejszej strony.

Polityka prywatności online Arthrogen GmbH

Data wejścia w życie 1 września 2019 r

Niniejsza Polityka prywatności online („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi przekazanymi nam za pośrednictwem stron internetowych, stron mobilnych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i produktów cyfrowych kontrolowanych przez Arthrogen, Burgstallerstraße 6, 83703 Gmund am Tegernsee, Niemcy, które zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności (dalej łącznie jako „Strony Arthrogen”). Arthrogen jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania do Stron Arthrogen, które nie zawierają łączy do niniejszej Polityki prywatności ani stron osób trzecich, do których mogą prowadzić Strony Arthrogen.

Rodzaje danych gromadzonych przez nas online

Niniejsza część opisuje rodzaje danych osobowych, które możemy zbierać na Stronach Arthrogen, a które obejmują zarówno dane, które Państwo nam dostarczają, jak i dane, które Arthrogen zbiera automatycznie, kiedy korzystają Państwo ze Stron Arthrogen.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności „dane osobowe” oznaczają dane, które umożliwiają Państwa identyfikację lub które mogłyby ją umożliwić. Przykładami danych osobowych są: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane dostarczane przez Państwa

Większość informacji dostępnych za pośrednictwem Stron Arthrogen można uzyskać bez konieczności rejestrowania się w usłudze lub programie. Niektóre z naszych treści są jednak dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników, w którym to przypadku dostarczenie Państwu usługi wymagać będzie utworzenia profilu lub podania konkretnych danych Państwa dotyczących.

Dane osobowe przekazywane podczas odwiedzania Stron Arthrogen GmbH

Arthrogen gromadzi dane osobowe, które Państwo przekażą za pośrednictwem Stron Arthrogen, np. podczas zakupu produktu, żeby otrzymać produkty i informacje marketingowe, w kontaktach z obsługą klienta Arthrogen i w odpowiedzi na kwestionariusze lub ankiety Arthrogen. Mogą one obejmować:

 • Dane kontaktowe, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.
 • Dane dotyczące rejestracji, takie jak Państwa nazwa użytkownika i hasło.
 • Dane dotyczące wynagrodzenia, które podadzą Państwo Arthrogen przy pełnieniu funkcji pracownika służby zdrowia.
 • Dane dotyczące zatrudnienia, wykształcenia i inne informacje ogólne, które podadzą Państwo przy okazji ubiegania się o zatrudnienie w Arthrogen.
 • Informacje płatnicze (takie jak dane banku, numer karty płatniczej, termin ważności, adres dostawy i adres do rachunku).
 • Treści, jakie Państwo dostarczą (np. w przypadku, kiedy wypełnią Państwo nasz Formularz Kontaktu Online lub przekażą inne informacje).

Dane osobowe, które udostępnią Państwo przy okazji innych interakcji z Arthrogen GmbH

Mogą się Państwo skontaktować z Arthrogen w celu zadania pytań, omówienia Państwa obaw lub przekazania informacji o problemach dotyczących naszych produktów. Jeśli skontaktują się Państwo z Arthrogen lub zażądają od Arthrogen informacji, być może zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych kontaktowych i innych danych osobowych, które pozostają w związku z Państwa żądaniem.

Dane, które mogą być gromadzone automatycznie

Kiedy korzystają Państwo ze Stron Arthrogen, możemy automatycznie zbierać określone dane dotyczące użytkowania i urządzeń w sposób określony poniżej.

Adres IP

Możemy zapisać adres protokołu internetowego („IP”) Państwa komputera lub innego urządzenia elektronicznego, kiedy odwiedzą Państwo Strony Arthrogen. Adres IP identyfikuje urządzenie elektroniczne, z którego Państwo korzystają w celu uzyskania dostępu do Stron, co pozwala nam na komunikację z Państwa komputerem, w miarę jak korzystają Państwo ze Stron Arthrogen, i na dostosowywanie treści.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Gromadzi również dane o tym, jak korzystają Państwo ze Stron Arthrogen za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie i sygnalizatory sieci. Plik cookie to unikalny kod numeryczny, który jest wysyłany na Państwa komputer, aby śledzić Państwa zainteresowania i preferencje oraz aby określić, kiedy wracają Państwo na nasze Strony. Sygnalizator sieci jest przezroczystym obrazem umieszczonym na stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub w reklamie, który pozwala na monitorowanie takich kwestii, jak aktywność użytkownika i ruch na stronie. Technologie te pomagają zapamiętywać Państwa preferencje i pozwalają nam dostarczyć Państwu takie treści i funkcje, które z dużym prawdopodobieństwem Państwa zainteresują, opierając się na danych dotyczących sekwencji odwiedzanych stron (tj. Państwa aktywności na Stronach Arthrogen w przeszłości).

Korzystamy z usług Google Display Advertising (takich jak Retargeting w Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration i Google Analytics Demographics and Interest Reporting), aby (1) wyświetlać Państwu nasze banery reklamowe na innych stronach internetowych w oparciu o Państwa odwiedziny Stron Arthrogen w przeszłości i aby (2) lepiej zrozumieć wyświetlenia naszych banerów reklamowych i wykorzystanie usług reklamowych. W związku z usługami Google Analytics Demographics and Interest Reporting możemy wykorzystać dane pochodzące z reklam Google opartych na zainteresowaniach i niezależnych danych dotyczących grupy odbiorców (takich jak wiek, płeć i zainteresowania) w usłudze Google Analytics, żeby lepiej zrozumieć i ulepszyć nasze kampanie marketingowe i treści na stronach.

Niektóre nasze reklamy internetowe pojawiają się za pośrednictwem Google Display Advertising. W ramach tego programu korzystamy z takich usług Google Analytics, jak Retargeting. W związku z tą funkcjonalnością i innymi, które są oferowane przez sieci reklamowe, Arthrogen i operatorzy tych sieci reklamowych, w tym Google, mogą korzystać z plików cookie osób trzecich (np. plik cookie DoubleClick) – oraz w pewnych przypadkach również z plików cookie strony pierwszej (takich jak pliki cookie Google Analytics) – żeby informować o reklamach, optymalizować je i umieszczać je w całym Internecie, opierając się na historii odwiedzin Stron Arthrogen przez użytkownika. Kiedy odwiedzają Państwo Strony Arthrogen, mogą zostać Państwu wyświetlone reklamy niektórych z naszych podmiotów powiązanych.

Mogą Państwo zrezygnować z Google Ads, odwiedzając http://www.google.com/ads/preferences. Jeśli nie chcą Państwo, żeby Państwa dane były wykorzystywane przez Google Analytics, mogą Państwo zainstalować moduł Google Analytics opt-out browser dostępny pod adresem Google Analytics opt-out page.

Niniejsza Strona Arthrogen nie będzie odpowiadać na sygnały o zakazie śledzenia, które otrzyma z przeglądarek.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i innych technologiach śledzenia, w tym o tym, jak je wyłączyć, proszę odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są konieczne do funkcjonowania naszych Stron, a usunięcie lub wyłączenie ich obniży funkcjonalność strony.

Śledzenie na urządzeniach mobilnych

Niektóre Strony Arthrogen są dostępne w formie aplikacji mobilnych lub stron mobilnych, z których mogą Państwo korzystać na swoim urządzeniu mobilnym. Jeśli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu i korzystania ze Stron Arthrogen, poza innymi danymi, o których mowa powyżej, możemy gromadzić następujące dane dotyczące urządzenia mobilnego: numer identyfikacyjny urządzenia lub reklamy, rodzaj urządzenia, rodzaj sprzętu, adres sterowania dostępem do nośnika („MAC”), międzynarodowy numer fabryczny mobilnego aparatu telefonicznego („IMEI”), wersja systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym, platforma wykorzystywana w celu uzyskania dostępu do lub pobrania Strony Arthrogen (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje dotyczące lokalizacji i informacje dotyczące użytkowania urządzenia i Stron Arthrogen.

Dane gromadzone z innych źródeł

Możemy zestawić dotyczące Państwa dane uzyskane na podstawie Państwa wizyt na jednej ze Stron Arthrogen z danymi dotyczącymi Państwa wizyt na innych Stronach Arthrogen. Możemy także zestawić dotyczące Państwa dane uzyskane ze Stron Arthrogen z danymi, które uzyskaliśmy offline, oraz z informacjami dostarczonymi przez osoby trzecie.

Sposób wykorzystania przez nas Państwa danych

Przekazane przez Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez nas do dostarczania Państwu produktów i usług, jakich Państwo oczekują, do komunikowania się z Państwem, do poprawy Państwa doświadczeń na Stronach Arthrogen, do ogólnej poprawy naszych produktów i usług oraz na potrzeby innych wewnętrznych celów biznesowych. Sposoby wykorzystania mogą również obejmować nagrywanie, katalogowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub modyfikowanie, pobieranie, konsultowanie, użycie, ujawnianie przez przekazanie, dystrybucję lub udostępnienie w jakikolwiek inny sposób, a także dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. Zbierane przez nas Państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez pięć lat od czasu ostatniego kontaktu z Państwem. Po upływie tego okresu będą przechowywane w archiwum jedynie przez czas uzasadniony ww. celami, zgodnie ze stosownymi przepisami.

Dostarczenie produktów i usług, jakich Państwo sobie życzą

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na zakup produktu lub skorzystanie z naszych usług, wykorzystujemy przekazane przez Państwa za pośrednictwem Stron Arthrogen dane osobowe do zarządzania zamówieniami i fakturami, do przetwarzania płatności, do odpowiadania na zapytania, do świadczenia żądanych usług oraz do zapewnienia Państwu optymalnych doświadczeń.

Marketing

Mogą Państwo również otrzymać informacje marketingowe od Arthrogen lub podmiotów powiązanych, takie jak oferty dotyczące powiązanych produktów i usług Arthrogen zaproszenia do uczestnictwa w ankietach dotyczących naszych produktów lub powiadomienia o specjalnych promocjach. W takich przypadkach wykorzystamy Państwa dane kontaktowe i inne dane osobowe w celu przesłania informacji marketingowych.

Doświadczenia dostosowane do użytkownika

Dostarczone przez Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystane do stworzenia indywidualnych ofert, informacji lub usług dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Możemy również użyć Państwa adresu IP i danych pozyskiwanych automatycznie przy pomocy plików cookie lub podobnych technologii śledzenia, żeby ułatwić korzystanie ze Stron Arthrogen i dostosować treści prezentowane na Stronach Arthrogen poprzez przewidywanie, jakie informacje i usługi mogą Państwa zainteresować.

Poprawa działalności i jakości produktów

Aby odkrywać nowe fakty, które mogą pomóc Arthrogen lepiej zrozumieć potrzeby klienta oraz udoskonalić, rozwinąć i ocenić produkty, usługi, materiały i programy, Arthrogen będzie analizować dane, które Państwo dostarczą. Arthrogen nie będzie jednak wykorzystywać w tym celu danych, które umożliwiają Państwa bezpośrednią identyfikację.

Statystyka stron i usprawnienia

Przekazane przez Państwa dane oraz automatycznie gromadzone informacje dotyczące tego, jak korzystają Państwo ze Stron Arthrogen, mogą zostać przez nas wykorzystane do monitorowania wzorców natężenia ruchu oraz preferencji użytkowników w celu udoskonalenia, analizy i optymalizacji strony.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych Arthrogen musi mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna mająca zastosowanie w danym przypadku jest zależna od tego, w jakich z wyżej wyszczególnionych celów Arthrogen przetwarza Państwa dane osobowe:

 • W określonych przypadkach Arthrogen może zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Osoby, które wyraziły taką zgodę, mogą ją później wycofać – w tym celu muszą skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Państwa decyzje w zakresie prywatności”. Należy mieć świadomość, że wycofanie zgody nie wpłynie na te procesy przetworzenia danych, który już miały miejsce.
 • W innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może być konieczne ze względu na wymóg zachowania zgodności ze stosownymi przepisami lub regulacjami albo ze względu na zapisy umowy, której Państwo są stroną. W takim przypadku wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych może nie być możliwe lub decyzja o wycofaniu zgody może negatywnie wpłynąć na nasze możliwości wywiązania się z z umownych zobowiązań względem Państwa.
 • W pozostałych przypadkach Arthrogen może przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem obejmującym przekazywanie Państwu informacji na temat naszych produktów i usług, a także badań naukowych i możliwości edukacyjnych. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w taki sposób. W tym celu należy skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Państwa decyzje w zakresie prywatności”.

Dane udostępniane przez firmę

Udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim jedynie w poniższych przypadkach. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim na potrzeby ich własnych działań marketingowych.

Reklamy osób trzecich i reklama behawioralna w Internecie

Na stronach internetowych i podczas korzystania z usług mobilnych osób trzecich mogą Państwo otrzymać dotyczące produktów i usług Arthrogen reklamy internetowe, które będą do Państwa dostosowane, na przykład na podstawie danych, które przekazali Państwo Arthrogen lub na odwiedzonych stronach internetowych osób trzecich, lub danych dotyczących historii Państwa aktywności, zakupów czy zainteresowań. Dostosowane reklamy internetowe tego rodzaju mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym na przykład:

 • Możemy udostępnić naszym usługodawcom reklamowym dane uniemożliwiające Państwa identyfikację, które uzyskaliśmy z plików cookie i innych technologii śledzenia na Stronach Arthrogen.
 • Niektóre ze Stron Arthrogen zawierają reklamy behawioralne (zwane również czasem reklamami dostosowanymi do zainteresowań). Mogą Państwo zapoznać się z tymi stronami, klikając łącze „Wybory w zakresie reklam” poniżej. Nasi partnerzy w sieci reklamowej mogą umieszczać i wykorzystywać pliki cookie na Stronach Arthrogen i na innych stronach osób trzecich, aby gromadzić informacje o Państwa aktywności w celu dostarczenia Państwu reklam internetowych opartych na Państwa zainteresowaniach. W momencie, gdy internetowa reklama behawioralna Arthrogen zostanie Państwu dostarczona, zobaczą Państwo ikonę „Wybory w zakresie reklam”. Klikając ikonę lub łącze, przeniosą się Państwo na stronę internetową, gdzie będą mogli Państwo zarządzać wykorzystaniem danych o Państwa historii przeglądania, które wykorzystywane są w celu dostarczenia Państwu internetowych reklam behawioralnych, bądź też zrezygnować z wykorzystania takich danych. Jeśli Państwo zrezygnują, nadal będą mogli Państwo zobaczyć reklamy internetowe, w tym reklamy Arthrogen oparte na innych informacjach (np. oparte na treściach przeglądanych stron, a nie na sekwencji odwiedzanych stron). W niektórych przypadkach niezależni reklamodawcy mogą nadal pobierać dane dotyczące Państwa historii przeglądania, ale nie będą wykorzystywać takich danych do dostarczenia Państwu reklam opartych na Państwa historii przeglądania. 
 • Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały o zakazie śledzenia do stron internetowych, z którymi przeglądarka się komunikuje. W Dacie wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie ustanowiono jeszcze standardu branżowego, który określałby, jak odpowiadać na takie sygnały. Z tego względu Arthrogen w tym momencie nie odpowiada na te sygnały. Jak wskazano powyżej, mogą Państwo zrezygnować z reklamodawców, którzy korzystają z Państwa historii przeglądania w celu dostarczenia internetowych reklam behawioralnych, klikając adchoices.

Podmioty powiązane, kontrahenci i dostawcy

Utrzymujemy relacje z różnymi kontrahentami i dostawcami, w tym z podmiotami powiązanymi, które wspierają nas w prowadzeniu działalności i dla których konieczny może być dostęp do Państwa danych osobowych w trakcie świadczenia usług na rzecz Arthrogen Strony te nie otrzymają naszej zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą Arthrogeni jej podmiotów powiązanych. Ponadto nie udostępnimy danych osobowych pochodzących z krajów, w których wymagane jest uzyskanie zgody, chyba że zgoda na udostępnianie informacji podmiotom powiązanym została uzyskana wcześniej. Wymagamy, żeby powyższe podmioty obchodziły się z Państwa danymi osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Strony pod wspólną marką

Możemy nawiązać współpracę z innymi firmami w celu dostarczenia Państwu treści lub usług pod wspólną marką. Na stronie pod wspólną marką będą mogli Państwo zobaczyć na swoim ekranie zarówno logo Arthrogen, jak i logo partnera co brandingowego. Należy zapoznać się z politykami prywatności naszych partnerów co-brandingowych, gdyż polityki takie mogą różnić się pod pewnymi względami od polityki naszej firmy. Zapoznanie się z takimi politykami umożliwi Państwu podjęcie świadomej decyzji, czy przekazywać dane danej stronie internetowej.

Raporty dotyczące produktów

Jeśli skontaktują się Państwo z Arthrogen w sprawie swojego doświadczenia dotyczącego użytkowania jednego z naszych produktów, będziemy mogli wykorzystać dane, które Państwo przekazali, do przesyłania raportów do państwowego organu regulacyjnego, takiego jak amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration), zgodnie z obowiązującymi nas przepisami.

Prawa i obowiązki

W ściśle określonych okolicznościach Arthrogen może mieć obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego lub żądania, np. obowiązku sprawozdawczego w odniesieniu do właściwego państwowego organu regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa naszych produktów, lub w związku ze sprzedażą lub cesją jednej z naszych linii produktów lub jednego z naszych działów, co obejmuje usługi świadczone za pośrednictwem co najmniej jednej ze Stron Arthrogen. W takich przypadkach podejmiemy kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych w możliwie najszerszym zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych osobowych do kontrolowania i karania użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy podejmują działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla innych osób lub ich mienia.

Zmiany w organizacji

W przypadku podjęcia przez Arthrogen decyzji o reorganizacji lub dyweestycji poprzez sprzedaż, fuzję lub przejęcie, Arthrogen może udostępnić Państwa dane osobowe rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom. Każdy rzeczywisty lub potencjalny nabywca zostanie zobowiązany do przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

Prywatność dzieci

Arthrogen nie gromadzi ani nie wykorzystuje świadomie na Stronach Arthrogen danych osobowych pochodzących bezpośrednio od dzieci (przez „dzieci” Arthrogen rozumie osoby małoletnie poniżej 18 roku życia). Nie pozwalamy świadomie dzieciom zamawiać produktów naszej firmy, komunikować się z nami ani korzystać z naszych usług internetowych. Jeśli są Państwo rodzicami i dowiedzieli się Państwo, że Państwa dziecko dostarczyło nam dane, proszę skontaktować się z nami za pomocą jednej z metod kontaktu, o których mowa poniżej, i podejmiemy z Państwem współpracę w celu rozwiązania tego problemu.

Państwa decyzje w zakresie
prywatności

Mają Państwo prawo do wglądu do przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także do zwrócenia się do nas z prośbą o korektę Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi. Mogą Państwo również zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zgłosić swoje zastrzeżenia, złożyć skargę, zwrócić się z prośbą o korektę danych lub zrezygnować z udziału w określonym programie, należy skontaktować się z naszym inspektorem ds. prywatności – w tym celu należy kliknąć łącze „Kontakt” na Stronie Arthrogen, z której Państwo korzystają, skorzystać z danych kontaktowych Arthrogen dostępnych w aplikacji mobilnej Arthrogen, której Państwo używają, lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@arthrogen.com.de. Mogą również Państwo wysłać pismo na następujący adres:

Arthrogen GmbH
Attn: Privacy
Burgstallerstraße 6
83703 Gmund am Tegernsee

Niemcy

Za przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności w Polska odpowiada krajowy organ ds. ochrony danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat praw dot. prywatności oraz w przypadku, gdy rozwiązanie problemu bezpośrednio z nami nie jest możliwe i chcą Państwo złożyć skargę, należy skontaktować się z następującym organem: dane kontaktowe organu ds. ochrony danych.

W komunikacji z Arthrogen prosimy podawać swój adres e-mail, adres strony internetowej, aplikację mobilną i/lub konkretny produkt Arthrogen, w zakresie którego podali Państwo swoje dane osobowe (np. goldic.de), oraz szczegółowe wyjaśnienie żądania. Jeśli chcą Państwo usunąć, zmienić lub poprawić swoje dane osobowe i kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty e-mail, prosimy w temacie wiadomości e-mail napisać „Żądanie usunięcia” lub „Żądanie zmiany/poprawy”. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim terminie i być może zaistnieje konieczność dodatkowego potwierdzenia Państwa tożsamości w celu przetworzenia niektórych żądań.

Bezpieczeństwo danych

Arthrogen utrzymuje uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne środki kontroli mające zabezpieczać wszelkie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Stron Arthrogen. Istnieje jednak zawsze pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia przechwyci transmisję internetową lub że ktoś znajdzie sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa. Zachęcamy Państwa do zachowania ostrożności przy przekazywaniu danych osobowych przez Internet, w szczególności danych finansowych. Arthrogen nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa danych osobowych, w związku z tym powinni Państwo rozważyć korzyści i ryzyko związane z przekazywaniem danych osobowych na Stronach Arthrogen.

Strony osób trzecich i wtyczki mediów społecznościowych

Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania w odniesieniu do Stron Arthrogen, które nie zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności, ani do stron osób trzecich, do których mogą prowadzić Strony Arthrogen. Strony Arthrogen mogą korzystać z wtyczek mediów społecznościowych (np. przycisk „Lubię to” na Facebooku, przycisk udostępnienia na Twitterze), aby umożliwić Państwu łatwe dzielenie się informacjami z innymi osobami. Kiedy odwiedzają Państwo Strony Arthrogen, operator wtyczki mediów społecznościowych może umieścić na Państwa komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym pliki cookie umożliwiające operatorowi rozpoznanie osób, które wcześniej odwiedziły naszą Stronę. Jeśli są Państwo zalogowani na stronie społecznościowej (np. Facebook, Twitter) i jednocześnie przeglądają Państwo Stronę Arthrogen, wtyczka mediów społecznościowych przekaże tej stronie społecznościowej informację, że odwiedzili Państwo tę Stronę Arthrogen. Wtyczka mediów społecznościowych umożliwi również stronie społecznościowej udostępnianie innym użytkownikom tej strony społecznościowej informacji o Państwa aktywności na Stronie Arthrogen. Ustawienia dotyczące udostępniania są zarządzane przez taką stronę społecznościową i podlegają polityce prywatności tej strony społecznościowej.

Dostęp do naszych stron na całym świecie

Niniejsza strona jest własnością Arthrogen i jest prowadzona przez Arthrogen w Niemcy, lecz dane, które Państwo dostarczą, będą dostępne również dla naszych podmiotów powiązanych, kontrahentów i dostawców w innych krajach. Co więcej, jeśli odwiedzają Państwo niniejszą stronę z kraju innego niż Niemcy, komunikacja między Państwem a nami z konieczności pociągnie za sobą międzynarodowe przekazanie informacji. Poziom ochrony prawnej w odniesieniu do danych osobowych nie jest taki sam w każdym kraju, jednak podejmiemy środki bezpieczeństwa opisane w niniejszej Polityce prywatności, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Korzystając z niniejszej strony, zgadzają się Państwo na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w Niemcy i w jakimkolwiek innym państwie, do którego przekażemy Państwa dane w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Zmiany do naszej Polityki prywatności

Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności w wersji obowiązującej w momencie, gdy te dane zostały od Państwa zgromadzone, lub zgodnie z upoważnieniem z Państwa strony. Jednakże, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów w zakresie wyrażania zgody, zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na niniejszej stronie, wraz z nową datą wejścia w życie, która widoczna będzie na górze strony. Arthrogen zachęca Państwa do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Wszelkie dane osobowe zebrane od Państwa podczas korzystania ze Stron Arthrogen będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją Polityki prywatności.

Dodatkowe postanowienia dotyczące warunków korzystania w Internecie

Prywatność i bezpieczeństwo

Arthrogen GmbH (“Arthrogen”) wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi i spółkami zależnymi szanuje Państwa prywatność, ceni sobie relację między Państwem a Arthrogen oraz jest zaangażowana na rzecz ochrony Państwa prywatności. Rozumiemy, jakie znacznie ma prywatność klientów i osób odwiedzających strony internetowe Arthrogen. Wykorzystanie danych osobowych przez Arthrogen podlega Polityce prywatności ; wchodząc na strony internetowe Arthrogen i korzystając z nich, zgadzają się Państwo podlegać tej Polityce prywatności.

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że w przypadku dostarczenia danych umożliwiających identyfikację na stronach internetowych Arthrogen nie ma żadnej absolutnej gwarancji bezpieczeństwa, chociaż Arthrogen ustanowiła środki bezpieczeństwa mające przeciwdziałać nieupoważnionemu dostępowi lub przejęciu. W MAŁO PRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU PRZEJĘCIA LUB NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU POMIMO STARAŃ ARTHROGEN. NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE PRZEJĘCIE LUB NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP ANI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW), KTÓRYCH DOŚWIADCZYŁ KLIENT LUB UŻYTKOWNIK, NAWET JEŚLI ARTHROGEN ZOSTAŁA UPRZEDNIO POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD; ARTHROGEN NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ, W SPOSÓB WYRAŹNY BĄDŹ DOROZUMIANY, ŻE DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA NIE ZOSTANĄ PRZEJĘTE ANI ŻE NIEUPOWAŻNIONA OSOBA TRZECIA NIE UZYSKA DO NICH DOSTĘPU, ANI NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KAŻDY Z KLIENTÓW JEST ODPOWIEDZIALNY ZA UTRZYMYWANIE SWOJEGO HASŁA W POUFNOŚCI.